PRODUCT CODE: 9781847308542 New Lower Price

Canaimis Eagrán Tionlagain

€14.99 €9.99 33%
add to cart
  add to list
Product Details
Customer Reviews (0)
Delivery

Description

Is acmhainn í an díolaim cheoil seo don Eaglais in Éirinn, dóibh sin go léir atá bainteach le ministreacht an cheoil agus dóibh sin go léir a thagann le chéile chun an Eocairist a cheiliúradh. An tIonad Náisiúnta Liotúirge a thiomsaigh í i gcomhar leis an Choiste Comhairleach ar Cheol Eaglasta de chuid Chomhdháil Easpaig na hÉireann.

Le foilsiú An Leabhar Aifrinn Rómhánach, ar leagan Gaeilge é dea tríú heagrán den Missale Romanum, tá tugtha le chéile sa díolaim seo, den chéad uair, suim cóirithe Aifrinn coitianta, curtha in oiriúint go cuí, mar aon le ceol a cumadh ó faomhadh an t-aistriúchán nua.

Prepared by the National Centre for Liturgy, in association with the Advisory Committee on Church Music of the Bishops’ Conference of Ireland, this anthology of music for the Irish Church is a resource for all involved in music ministry and for all who gather to celebrate the Eucharist.

With the publication of An Leabhar Aifrinn Rómhánach, translating the third edition of the Missale Romanum, this anthology brings together, for the first time, a number of well-known Mass settings, suitably adapted, as well as music composed since the new translation was approved.