PRODUCT CODE: 10001258 Veritas Publications

Eucharistic Prayers for Masses with Chil... (PACK)

€16.99
add to cart
  add to list
Product Details
Customer Reviews (0)
Delivery

Description

The Church baptises children and therefore, relying on the gifts conferred by this sacrament, it must be concerned that once baptised they grow in communion with Christ and each other.
The sign and pledge of that communion is participation in the eucharistic table, for which children are being prepared or led to a deeper realisation of its meaning’

(Directory for Masses with Children 8).


The Eucharistic Prayers for Masses with Children are given here in Irish and in English for use with the third edition of the Roman Missal.First published in English in 1975, this 2020 edition gives the full form of third Prayer in its two variants (Outside Easter / During Easter), and it includes music for the special acclamations.First published in Irish in 2020, Aifreann Phobal Dé was specially commissioned for this Irish edition.Both publications include the complete text of the Directory for Masses with Children.

This Directory relates to the celebration of the Eucharist by and with children who have not yet entered the period of preadolescence.


‘Baisteann an Eaglais páistí agus, dá bhrí sin, agus í ag brath ar na tabhartais a bhronnann an tsacraimint sin, ní mór di féachaint chuige go mbeidh siad siúd atá baiste ag fás i gcomaoin le

Críost agus lena ndeartháireacha agus lena ndeirfiúracha. Comhartha agus gealltanas na comaoine sin is ea an páirteachas i gcuibhreann na heocairiste a bhfuil páistí á n-ullmhú dó nó á stiúradh chuig léargas níos glinne ar a bhrí.’

(Eolaire le hAghaidh Aifreann le Páistí), 8Tugtar na Paidreacha Eocairisteacha le hAghaidh Aifreann le Páistí anseo i nGaeilge agus i mBéarla le húsáid leis An Leabhar Aifrinn Rómhánach, an Tríú hEagrán Samplach.Foilsíodh i mBéarla den chéad uair sa bhliain 1975, tugann an t-eagrán 2020 seo foirm iomlán an tríú Paidir ina dhá leagan mhalartacha (Lasmuigh de Thráth na Cásca / Tráth na Cásca), agus tá ceol do na comhghártha speisialta san áireamh ann.Foilsíodh i nGaeilge den chéad uair sa bhliain 2020, coimisiúnaíodh Aifreann Phobal Dé go speisialta don eagrán Gaeilge seo.Tá an téacs iomlán den Eolaire le hAghaidh Aifreann le Páistí san áireamh sa dá fhoilseachán. Ceiliúradh na hEocairiste le Páistí nach bhfuil aois an réamhdhéagóra sroichte acu fós is cúram don Eolaire seo.