Free Delivery within Ireland
 

Curaclam don Oideachas Reiligiúnach Éirinn

Religious Education Banner

 

Cheadaigh Comhdháil Easpagúil na hÉireann an Curaclam don Oideachas Reiligiúnach do Réamhscoileanna agus do Bhunscoileanna Caitliceacha in Éirinn (2015) agus thug an Suí Naofa Foraithne don Churaclam i 2015. Is ón gcuraclam seo a scríobhadh I nGrá Dé, an tsraith nua, trí Ghaeilge, in Oideachas Reiligiúnach do bhunscoileanna Caitliceacha.


Is é aidhm an Churaclaim seo ná: 'Cuidiú le páistí dul in aibíocht maidir lena saol spioradálta, morálta agus reiligiúnach, trí theagmháil agus dul i ngleic leis an gcreideamh Caitliceach'.

Tá ábhar an churaclaim seo roinnte i gceithre shnáithe idirghaolmhara: An Creideamh Críostaí, Briathar Dé, Liotúirge agus Urnaí agus Moráltacht Chríostaí. Le chéile, léiríonn na ceithre shnáithe seo an t-eolas agus an tuiscint, na scileanna agus na próisis a chuimsíonn an fhoghlaim atá le baint amach ag gach leibhéal den churaclam. Leagtar amach sa churaclam freisin, scileanna litearthachta reiligiúnacha ar chóir a fhorbairt i ndaltaí ón réamhscoil suas go dtí rang a Sé/B7. Roinntear iad seo i gcúig chatagóir: tuiscint, cumarsáid, rannpháirtíocht, litearthacht spioradálta a fhorbairt agus litearthacht idir-reiligiúnach a fhorbairt.


Tá Treoirlínte do mhúinteoirí i Scoileanna Speisialta san áireamh freisin sa Churaclam, chomh maith le freastal ar riachtanais mhúinteoirí atá ag obair le leanaí a bhfuil míchumas foghlama measartha, dian agus cuimsitheach acu. Is doiciméad tábhachtach é an Curaclam don Oideachas Reiligiúnach do Réamhscoileanna agus do Bhunscoileanna Caitliceacha in Éirinn do gach múinteoir bunscoile.

 

 

Catholic Preschool and Primary Religious Education Curriculum for Ireland - Introduction Catholic Preschool and Primary Religious Education Curriculum for Ireland - Preschool Level Catholic Preschool and Primary Religious Education Curriculum for Ireland - Level 1
Catholic Preschool and Primary Religious Education Curriculum - Level 2
Catholic Preschool and Primary Religious Education Curriculum for Ireland -Level 3
Catholic Preschool and Primary Religious Education Curriculum for Ireland - Level 4
Catholic Preschool and Primary Religious Education Curriculum for Ireland - Faith Formation Goals Catholic Preschool and Primary Religious Education Curriculum for Ireland - Special Education Curriculum Guidelines
Catholic Preschool and Primary Religious Education Curriculum for Ireland - Appendices

 

To download the Catholic Preschool and Primary Religious Education Curriculum for Ireland (2015) click here.

 


There are no products matching the selection.

Christmas Shipping Times